About

Algemeen:

Op deze site zijn bewust gegevens weggelaten. In de Genealogie site betreft het informatie van de mensen die nu leven. Voor wijziging van de gegevens gelieve kontakt op te nemen met J Verburgt.


Verburgt Stambomen
Verburgt Stamboom van J Verburgt
  De stamboom begint omstreeks 1600 en is hoofdzakelijk rond onze familie gebaseerd De namen Verburght, Verburcht, Verborcht werden genoemd, maar in de 18e eeuw werd de naam Verburgt
Johnny Verburgt   ()
  Verbonden met de boven genoemde stamboom : In de 'main tree' met Frederik (1830-1871).
Erwin Verburgt   ()
  Verbonden met de stamboom : In de 'main tree' met Anton (1880-). Voorheen was dit tabel10.

Andere Families

Genealogie van Brienen

Genealogie van Woerden

Kwartierstaat Müller

Genealogie ter Meer

Genealogie van Kasteel

Genealogie Deetman

Genealogie Heetveld

Genealogie van Zantwijk

Genealogie Rijnders

Genealogy Mosterd

Genealogie van Orizande

Genealogie Urbach

General :

On this site data have been left out on purpose. On the Genealogy site for people who are alive now. For changing of the data, please get in touch with J Verburgt.


Verburgt Family-trees
Verburgt Family Tree of J.Verburgt
  The tree starts about 1600 and is mainly based around our direct tree. The names Verburght, Verburcht, Verborcht were used, but in the 18th century the name became Verburgt
Johnny Verburgt   ()
  Connected with the tree : In the 'main' tree with Frederik (1830-1871).
Erwin Verburgt   ()
  Connected with tree : In the 'main' tree with Anton (1880-). Was table10.

Other Families

Genealogy van Brienen

Genealogy van Woerden

Kwartierstaat Müller

Genealogy ter Meer

Genealogy van Kasteel

Genealogy Deetman

Genealogy Heetveld

Genealogy van Zantwijk

Genealogy Rijnders

Genealogy Mosterd

Genealogy van Orizande

Genealogy Urbach

  J.Verburgt
  Verburgt Genealogy